Paroki Yesus Gembala Yang Baik

Rike - Wanea Manado

Persekolahan

TK Gembala Yang Baik Rike

PROFILE TAMAN KANAK-KANAK 

1. IDENTITAS 

 Nama TK KATOLIK GEMBALA YANG BAIK
 NSS 002176006006
 Status Swasta
 Tahun Pendidikan 1969
 Tanggal Beroperasi 01 Januari 1969
 Luas Tanah 220 + SD Katolik 18
 Luas Bangunan 140 m2
 Status Bangunan Milik sendiri
 Kelurahan Wanea Lingk. V
 Kecamatan Kecamatan Wanea
 Kota Manado
 Propinsi Sulawesi Utara

II. TENAGA KEPENDIDIKAN

 Guru PNS 2 orang
 Honor 1 orang

III. JUMLAH ANAK DIDIK T/A 2009/2010

 KELOMPOK A 15 ANAK
 KELOMPOK B 31 ANAK
 JUMLAH 46 ANAK

 

 Manado, 

Pemimpin TK

Katolik Gembala Yang Baik

 

 Linda S.C. Gosal, S.Pd

 

 KEPALA SEKOLAH DAN GURU-GURU

  

 

MAAF..... BAGIAN INI SEMENTARA DALAM TAHAP PENYELESAIAN................

 

SD KATOLIK 18 ST. CORNELIUS 

Kepala Sekolah: :

                                                       

                                                      Ibu Maria Ch Kalesaran 

Wakil Kepala : Ibu Margaretha Motoh

 

 

 =======

 

TK Gembira Ria Tabor

Kepala Sekolah                   : Adelina Rumeen

Komite : Ir. Stenly Tombokan  

SD Katolik 21 Gunung Tabor

Kepala Sekolah                       : Ibu Th. Kaunang-Tiwatu

Komite : Ir. Stenly Tombokan 

SMP Katolik St. Mikhael

Kepala Sekolah                   : Hanny Tuerah SPd.   

Komite : Bpk. Maximilian Kumesan